V Ražanaci začal život již v době paleolitiku (před 100.000 lety), což je vidět na zbytcích materiálu, který je dnes uchováván v zadarském archeologickém muzeu.

Stará středověká vesnice Ražanac se rozléhala okolo Kostela sv. Andree a to je necelý kilometr od současného Ražance. V roce 1507 se z důvodu obrany proti Turkům bylo v Ražanci vybudováno opevnění, jehož ostatky se i dnes mohou vidět na pobřeží. Okolo opevnění se začali stavět domy a kostel z čehož potom vznikl Ražanac.

Farní kostel Gospe od Ružarija postaven v 16 století, několikrát zrušen Turky. Uvnitř jej v současnosti zdobí krásný oltář v barokním stylu.

Ražanac je znám také kvůli svému kolu, které je světovou kulturní památkou.