Domácí řád

Vážení a milí hosté, Vítáme Vás v našem kempu. Těší nás Vaše návštěva, všichni naši zaměstnanci udělají vše, aby byl Váš pobyt co nejpříjemnější.

Aby byl Váš pobyt v Kempu Planik bezproblémový, prosíme Vás, dejte pozor na následující:

 • 01

  Prosíme Vás, nahlaste se ihned po příjezdu na recepci a předložte osobní průkaz nebo pas a to i v případě, že v kempu zůstanete jen krátce. Tímto způsobem odbavíte přihlašovací povinnost. Pokud máte loď anebo chcete postavit další stan, prosíme Vás, oznamte nám to v momentě přihlášení. Užíváním našich webových stránek a přihlášením na recepci souhlasíte s našimi "Obecnými podmínkami" a "Domácím řádem" kempu Planik. Prosíme Vás, přečtěte si je důkladně. Závazné informace o kempu jsou pouze ty v chorvatském jazyku, ostatní jazyky jsou pouze informativní. Neodpovídáme za případné chyby. Všimnete-li si nějaké chyby, prosíme Vás, upozorněte nás a my Vám to vynahradíme;

 • 02

  Vyžaduje se předložení osobních dokumentů všech osob na recepci. Pokud nám ihned neohlásíte svůj příjezd nebo pokud nám při přihlášení nenahlásíte přesný počet osob nebo kempinkového vybavení, tak budeme požadovat zaplacení škody tím vzniklé ve výši třídenního pobytu osob a vybavení. V případě těžkého oklamání pracovníka kempu hostem si vyhrazujeme právo, nedovolit jeho další setrvání v kempu a požádat jej, aby kemp opustil;

 • 03

  Tábornictví je povoleno jen na vymezeném místě;

 • 04

  Prosíme Vás, dbejte pokynu zaměstnanců v momentě umísťování vozidla, kempinkového přívěsu a stanu. Obsluha kempu určuje pro všechny uživatele místo ke kempování;

 • 05

  Dejte pozor, aby se nikdo nezranil lanem nebo jinými pomocními nástroji od stanu;

 • 06

  Z důvodu bezpečnosti Vás prosíme, abyste rozdělávali otevřený oheň (gril) pouze na vyhrazených místech;

 • 07

  Při pobytu v kempu má kempinkové vybavení přednost před umístěním automobilu. Současně Vás prosíme, pokud máte přívěs na loď, abyste jej zaparkovali v místě, kde bude co nejméně překážet kempinkovému vybavení;

 • 08

  V KEMPU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZANO GRILOVÁNÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ, mimo místo k tomu určené;

 • 09

  Prosíme Vás, buďte soucitní k ostatním hostům kempu, nebuďte hluční. Rádio aparáty, TV přijímače a vše ostatní poslouchejte tak, abyste nerušili sousedy;

 • 10

  Noční klid začíná ve 23 hodin a končí v 7 hodin. Od 13-15 hodin je polední klid;

 • 11

  Všechna vozidla musí jezdit uvnitř kempu pomalu, maximálně 10 km/h;

 • 12

  Identifikační číslo, které dostanete na recepci nutně vyvěste na viditelné místo;

 • 13

  K elektřině se můžete připojit jedině se správnou zástrčkou. Každý uživatel má právo na jedno připojení. Připojení zajišťuje pouze obsluha kempu;

 • 14

  Prosíme Vás, přihlašujte své psy na recepci, hlídejte je, aby nepřekáželi ostatním uživatelům kempu, v kempu musí být na vodítku a nesmí znečisťovat kemp ani pláž;

 • 15
 • 16

  Prosíme Vás, zanechejte místo, na kterém byl Váš stan nebo přívěs, po užívání čisté;

 • 17

  Je zabráněno užívání sociálních zařízení dětmi bez dohledu dospělé osoby;

 • 18

  Prosíme Vás, při odjezdu opusťte kemp do 10 hodin, v případě, že tak neučiníte, napočítáme Vám ještě jeden den na víc. Prosíme Vás, vyrovnejte všechny své účty před odjezdem, doklady obdržíte při odjezdu z kempu;

 • 19

  Naši zaměstnanci kontrolují dodržování domácího řádu a v případě jeho porušování mají právo přestěhovat hosty na jiné místo nebo je vyloučit z kempu, pokud se domnívají, že je to nutné.