U Ražanacu je postajao život još u paleolitiku (prije 100.000 godina), što je vidljivo po materijalnim ostacima koji se i danas čuvaju u zadarskom Arheološkom muzeju.

Staro srednjovjekovno selo Ražanac bilo je smješteno oko Crkve sv. Andrije, a to je jedva kilometar udaljeno od današnjeg Ražanca. Tek 1507., zbog obrane od Turaka, u Ražancu se gradi utvrda, čiji se ostaci uz obalu i danas vide. Oko utvrde su se počele graditi kuće i crkva iz čega se razvio današnji Ražanac.

Crkva Gospe od Ružarija izgrađena je u 16 stoljeću, a Turci su je više puta rušili. Njezinu unutrašnjost danas krasi oltar izgrađen u baroknom stilu.

Ražanac je poznat i po svom kolu koje je uvršteno u svjetsku kulturnu baštinu.