A szálláshely szolgáltatás (Camping)

A Camping Planik – Camping Croatia szálláshely-szolgáltatást nyújt olyan módon ami összhangban van az Általános Szerződési Feltételekkel, valamint a megerősített helyfoglalással.

Foglalás és fizetés

Kérdéseket, kérelmeket és foglalást lehetséges elektronikusan intézni a következő email cimen: info@planik.hr, telefonon +385 23 65 14 31, fax-on +385 23 653 393, postán PLANIK, P.P. 25, HR-23248 RAZANAC vagy személyessen a táborban.

Foglalással a vendég jelzi hogy ismeri és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Így, minden ami az Általános Szerződési Feltételek alatt értelmezendő jogilag kötelező érvényűvé válik mind az ügyfél mint a Camping Planik-ra vonatkozóan. Foglaláskor, az ügyfél köteles megadni minden szükséges információt a foglalási eljárás hitelessége miatt. Foglaláskor, az ügyfél köteles előlegessen fizetni, attól függően, hogy melyik fizetési módot választja, míg a maradékot köteles befizetni legalább 15 nappal megelőzően az érkezés dátumához viszonyitva, vagy közvetlenül érkezéskor, attól függően, hogy melyik fizetési módot választotta.

Idegenforgalmi adó

Az Idegenforgalmi adó a Horvát Idegenforgalmi Törvény szerint van meghatározva ami kötelezi a külföldi ügyfeleket (vendégeket, turistákat) hogy ottartózkodásuk idején kötelessek idegenforgalmi adót fizetni. Az idegenforgalmi adó Horvát Köztársaságban 2,00 és 7,00 KN között van meghatározva, fő / nap - a felnőttek számára.

12 és 18 év közötti ügyfelek 50% engedményben részesülnek, továbbá a 12 év alatti gyermekek mentessek az Idegenforgalmi adó fizetése alól.

Elszállásolási ár

Az elszállásolási ár tartalmazza magában az alapvető szolgáltatásokat amelyen le voltak irva a foglalási formában/űrlapon. A különleges szolgáltatások azok, amelyek nincsennek beleértve az alapárba (az objektum leírása jelzi a "szolgáltatási megállapodás alapján" vagy "kiegészítő szolgáltatások" – ként és előzetes bejelentéssel, megbeszélés alapján érhetőek el), ezekért a különleges szolgáltatásokért az ügyfél külön fizet. Ezeket a szolgáltatásokat foglaláskor lehet jelezni/igényelni. Az ár EURÓ-ban értendő. A Planik fenntartja magának a jogot, hogy a megadott árakban változásokat vigyen be (abban az esetben, amikor a vendéglátó árakat változtat , vagy árfolyamváltozások történnek). Azoknak az ügyfeleknek akik a előlegessen befizették az értéket, a Planik garantálja a szállás, azon értékben, amely szerint az előleget befizették. Ha változások történnek az előleg befizetése előtt, a Planik köteles tájékoztatni az ügyfelet.

Ha több ügyfél érkezik mint amennyi fel volt tüntetve a formában, a vendéglátónak joga van megtagadni az extra ügyfelek elszállásolását, vagy befogadhatja őket - viszont az ügyfelek kötelessek külön fizetni közvetlenül a házigazdának, külön árjegyzék alapján.

Kategorizálás és a szolgáltatások leírása

A planik által kinált elszállásolási egységek leirása megegyezik a hivatalos kategorizálással az engedélyezett intézményekkel kapcsolatban megadott leirásokkal.

Camping Planik – Camping Croatia jogai a változások és visszavonásokkal kapcsolatban

A Planik fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa vagy módosítsa a foglalás abban az esetben ha a olyan körülmények lépnek életbe amelyeket sem előre nem lehetett meghatározni, elkerülni vagy módositani.

Ügyfél jogai módosítások és lemondások esetén

Amennyiben az ügyfél szeretné megváltoztatni vagy törölni a foglalást, ezt írásban kell megtennie (e-mail vagy fax). Az alábbiak példák a módosításokkal kapcsolatban: változások az ügyfelek számában, változások az érkezés / indulás dátumához kötötten. A módositásokat legalább 30 nappal megelőzően az érkezés dátuma előtt kell intézni.

Az első változás foglalással kapcsolatban ingyenes, kivéve, ha a vele járó további költségek nem terhelik a Planik-ot. Minden további módosítás 15 EUR-ba kerül. Amennyiben a módositás a foglalásban nem lehetséges, és az ügyfél törölni szeretné a helyfoglalás az alábbiakban felsorolt ​​szabályok lépnek életbe. Az alábbiak példák a foglalás lemondása esetében: elszállásolási objektum változtatása, és a változás az érkezési időponttól számitott 30 napon belül történik.

Lemondás esetén a foglalás, az írásbeli lemondás kézhezvételétől számított dátum lesz használva a lemodási költséget kiszámitásához:

• érkezés előtti 14-9 nap közötti lemondás esetén a a bérlet összegének a 50% lesz számlázva,
• érkezés előtti 8-2 nap közötti lemondás esetén a a bérlet összegének a 80% lesz számlázva,
• amennyiben a vendég érkezése előtti napon mondja le a helyet, vagy nem jelenik meg a bérlet összegének a 100% lesz számlázva.

Amennyiben a vendég nem jelentkezik be érkezésre iktatott napon, vagyis nem foglalja el a megbeszélt szálláshelyét a táborban – mindezt a Planik tudomása nélkül (nem jelentkezés esetén) a bérletet lemondva fogja tartani és fent megfelelő módon lesz az eljárás foganatositva.Amennyiben a lemondási költségek a kereten kívül lesznek, a Planik megtartja a jogot hogy a bélrőt a külömbséggel is terhelje. Amennyiben a bélrő megfelelő helyettesitést biztosit, a Planik csak a reális költségekkel fogja terhelni.

Az ügyfél kötelezettségei

A Planik kötelessége, hogy ügyeljen és biztositsa a kinált szolgáltatásokat, a házigazda és a vendégek érdekeihez és jogaihoz megfelelően a turizmusban elfogadott gyakorlathoz képest. A Planik a kötelezettségeket teljes körűen gyakorolni fogja, kivéve ha az erejét meghaladó körülmények lépnek fel.

Poggyász

Panaszeljárás:

• A vendég köteles a nem megfelelő szolgáltatást a vendéglátónak azonnal, a megérkezés napján jelenteni, valamint e-mailben értesíteni a Planik irodáját az : info@planik.hr vagy telefonon 00 385 23 65 14 31. Továbbá, a vendég köteles együttműködni a Planik képviselőivel és a vendéglátóval/szolgáltatóval annak érdekében, hogy a problémát meg lehessen oldani. Amennyiben a vendég nem fogadja el az alternativ megoldást, amely összhangban van a kifizetett szolgáltatásokkal, a Planik nem köteles elfogadni a további panaszokat a szolgáltatással kapcsolatban,
• Amennyiben a gondot nem lehet megoldani a helyszínen a Planik képviselő beavatkozása után sem, a képviselő írásban, két példányban rögzíti a panaszt,- az egyiket a Planik, a másikat a vendég részére. Ezen esetben a vendég köteles az írásos panasz mellett, a képviselő által rögzitett panaszt, a panaszra vonatkozó egyébb dokumentumokat és fényképeket (amelyek igazolják a panasz okát) a Planik : info@planik.hr email-re küldeni, vagy postai úton a PLANIK, PP 25, 23 248 Razanac, Horvátország cimre, legkésőbb 28 napra a visszatérés után. A Planik csak csak a szabályszerűen benyújtott és 28 napon belül beérkezett panaszokat veszi figyelembe.
• A Planik felelősséget vállal írásos döntéshozatalra, amely 14 napon belül a panasz kézhezvételét követően fog megtenni. Amennyiben a Planik-nak több időre van szüksége hogy információt gyűjtsön valamint hogy a panaszt ellenőrzését elvégezze, akkor meghosszabbítja a válaszadási időt maximum 14 nappal. A Planik csak azon panaszokat veszi figyelembe veszi figyelembe amelyeket nem lehetett megoldani a helyszínen.
• Amíg a Planik fel nem mutatja az alternativ megoldást, az ügyfél tartózkodik bármely harmadik fél által választott Horvát Utazási iroda közbenjárásától, tartózkodik az ügy bíróság elé vitelétöl, valamint a sajtó tájékoztatásától.

A maximális kártérítés panaszként a szolgáltatás összegét nem haladhatja meg. A kártérités nem lehet a Planiknak befizetett teljes összeg, és nem tartalmazhatja az élvezett/nyújtott szolgáltatásokat.

Bíróság joghatósága

Amennyiben az ügyfél nem elégedett a megoldással, az ügyet bíróság elé lehet terjeszteni (Zadar Bíróság hatásköre).

Megjegyzés

Az előleg vagy a teljes összeg befizetésével az ügyfél elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket teljes egészében.